• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 05 вересня 2023 р. № 774-р
  Київ
  Про затвердження переліку показників Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI)

  1. Затвердити перелік показників Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI) (далі — перелік), що додається.

  2. Міністерству цифрової трансформації протягом шести місяців з дня прийняття цього розпорядження забезпечити розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо методології складення показників Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI) (далі — методичні рекомендації) та у разі потреби актуалізацію таких показників з урахуванням оновлення методології складення показників Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI) (далі — Індекс) Європейської Комісії.

  3. Державній службі статистики забезпечити:

  координацію робіт з розроблення метаданих щодо показників Індексу за переліком;

  збір даних і метаданих відповідно до переліку;

  оприлюднення даних і метаданих відповідно до переліку на офіційному веб-сайті Державної служби статистики протягом місяця з дати їх отримання;

  актуалізацію переліку за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, відповідальних за формування показників Індексу, щодо внесення змін до переліку з урахуванням методичних рекомендацій.

  4. Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за формування показників Індексу, забезпечити подання Державній службі статистики:

  даних і метаданих за показниками Індексу відповідно до переліку;

  пропозицій щодо внесення змін до переліку з урахуванням методичних рекомендацій.


                                    Прем’єр-міністр України                              Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67