• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 грудня 2023 р. № 1402
  Київ
  Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити на 2024 рік:

  1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;

  2) перелік контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;

  3) перелік товарів та обладнання, що можуть містити контрольовані речовини (озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів та обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими речами), згідно з додатком 3;

  4) перелік товарів (аграрної продукції), експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 4.

  2. Установити, що:

  1) не використані у 2023 році суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт (імпорт) товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1466 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 309), дійсні до 1 березня 2024 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;

  2) відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та експорт (імпорт) яких ліцензується, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зазначеного у відповідній ліцензії.

  3. Міністерству економіки:

  1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;

  2) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відомості про видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, у формі електронного документа в день видачі таких ліцензій;

  3) інформувати щомісяця Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт (імпорт) товарів, зазначених у додатках 2 і 3.

  4. Державній митній службі:

  1) вносити до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою, в день здійснення експорту або імпорту товарів;

  2) подавати щомісяця та щороку Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів відомості про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів, зазначених у додатках 2 і 3, згідно з виданими Міністерством економіки ліцензіями.

  5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року.


  Прем’єр-міністр України                                                                                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67