• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 02 червня 2023 р. № 496-р
  Київ
  Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року

  1. Затвердити Державну цільову соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2025 року, що додається.

  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (військовим адміністраціям) у тримісячний строк розробити та подати відповідним радам для затвердження регіональні програми протидії торгівлі людьми.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) подавати щопівроку до 20-го числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми, затвердженої цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінету Міністрів України та Міністерству економіки.

  Прем’єр-міністр України                                  Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 80