• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 04 березня 2023 р. № 220
  Київ
  Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки

  Відповідно до частини п’ятої статті 18 Закону України “Про запобігання корупції” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну антикорупційну програму на 2023—2025 роки (далі — Програма), що додається.

  2. Звернути увагу міністрів та керівників (осіб, які виконують їх обов’язки) інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів, визначених відповідальними за виконання передбачених Програмою заходів, на те, що згідно з частиною третьою статті 182 Закону України “Про запобігання корупції” вони несуть персональну відповідальність за забезпечення виконання передбачених Програмою заходів.

  3. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям:

  1) забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом;

  2) подавати Національному агентству з питань запобігання корупції щороку:

  до 15 лютого та 15 липня інформацію про стан виконання заходів, передбачених Програмою;

  до 15 лютого статистичну інформацію, визначену частиною другою статті 183 Закону України “Про запобігання корупції”;

  3) забезпечити коригування строків підготовки проектів законів, передбачених додатком 2 до Програми, з урахуванням строків, визначених планами законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 і 2025 роки, шляхом внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів актів, погоджених із Національним агентством з питань запобігання корупції.

  4. Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити:

  1) затвердження у визначені Програмою строки:

  порядку координації реалізації Антикорупційної стратегії на 2021—2025 роки (далі — Антикорупційна стратегія) та виконання Програми;

  порядку проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії та виконання Програми;

  порядку надання міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями статистичної інформації про результати роботи;

  положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики;

  2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо затвердження персонального складу координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики;

  3) координацію реалізації Антикорупційної стратегії та виконання Програми;

  4) затвердження до 1 липня 2023 р. порядку оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства інформації про результати моніторингу та оцінки ефективності державної антикорупційної політики на період до початку роботи інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики;

  5) проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії та виконання Програми;

  6) у визначені Програмою строки створення та введення в експлуатацію інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики;

  7) щорічне інформування до 1 квітня Кабінету Міністрів України про результати виконання передбачених Програмою заходів, а також оприлюднення зазначених результатів на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції;

  8) подання Кабінетові Міністрів України, Верховній Раді України, Президентові України не пізніше 1 квітня 2026 р. національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики;

  9) продовження разом із заінтересованими органами роботи з Європейською Комісією з метою отримання бюджетної підтримки для виконання передбачених Програмою заходів.

  5. Визнати такими, що втратили чинність:

  постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015—2017 роки” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1146);

  постанову Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2015 р. № 625 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 70, ст. 2315).


  Прем’єр-міністр України                                                                                                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 29