• In English
 • Урядом схвалено план заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року.

  Планом передбачено комплексні заходи щодо захисту прав громадян похилого віку із концентруванням зусиль, зокрема, на таких пріоритетних напрямах:

  поліпшення умов для самореалізації та участі громадян похилого віку в процесах розвитку суспільства;

  сприяння збереженню їхнього здоров’я та забезпеченню благополуччя, зокрема, удосконалення системи охорони здоров’я і соціального захисту населення в частині надання підтримки індивідуальної життєздатності та незалежності громадян похилого віку, профілактики захворювань, надання послуг з їх раннього виявлення та запобігання передчасній смертності;

  створення середовища, сприятливого для активного життя.

  стимулювання продовження трудової діяльності та забезпечення гнучкого режиму робочого часу для працівників похилого віку, сприяння їх волонтерській діяльності

  формування політики навчання протягом життя з метою залучення громадян похилого віку до участі в освітніх процесах, розширення можливостей оволодіння новими професійними та загальноосвітніми навичками, зокрема у сферах сучасних комунікацій, комп’ютерної та інформаційної грамотності

  посилення адресності програм соціальної допомоги малозабезпеченим категоріям осіб, забезпечення доступності товарів і послуг першої необхідності для соціально вразливих громадян похилого віку тощо.

  Рішення сприятиме реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння (яким, зокрема передбачено розроблення відповідних національних планів дій).

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 26 вересня 2018 р. № 688-р
  Київ
  Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року

  1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року, що додається.

  2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

  розробити та затвердити до 1 грудня 2018 р. галузеві та регіональні плани заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року;

  подавати щороку до 15 лютого Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України.

  3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити плани заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73