• In English
 • Урядом запроваджено механізм взаємодії між органами державної влади для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу.

  Постанова передбачає узгодження підходів та взаємодії органів виконавчої влади щодо аудиту та верифікації використання донорської допомоги в рамках проектів технічного співробітництва з ЄС.

  Прийняття рішення позитивно вплине на імідж України в процесі виконання взятих нею міжнародних зобов’язань, а саме щодо імплементації положень розділу VI “Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Зазначений розділ Угоди містить положення, які визначають механізм спільних дій Сторін щодо упередження здійснення незаконних дій, шахрайства та корупції для фінансових інтересів України та ЄС та забезпечення належного використання коштів фінансової допомоги, джерелом надходження яких є бюджет ЄС.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 25 жовтня 2017 р. № 1110
  Київ
  Про запровадження національного механізму координації взаємодії органів державної влади з метою захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу

  З метою виконання зобов’язань України, що випливають з положень розділу VI “Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), та запровадження національного механізму координації взаємодії органів державної влади для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС (далі — Міжвідомча координаційна рада), у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС, що додається.

  3. Уповноважити Міністерство внутрішніх справ здійснювати функції Національного контактного пункту з організації взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) та Європейським судом аудиторів (ЄСА) з питань виконання розділу VI Угоди про асоціацію та додатків до нього.

  4. Установити, що Національний контактний пункт, зазначений у пункті 3 цієї постанови:

  забезпечує комунікацію з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), Європейською Комісією та Європейським судом аудиторів з питань виконання розділу VI Угоди про асоціацію та додатків до нього;

  отримує, узагальнює інформацію про можливі порушення під час використання в Україні фінансової допомоги, яка отримана від Європейського Союзу, та забезпечує її передачу в повному обсязі компетентним органам України та ЄС;

  проводить аналіз заходів з виконання зобов’язань України, передбачених статтею 459 Угоди про асоціацію, і за результатами аналізу формує пропозиції стосовно вдосконалення механізму запобігання шахрайству, боротьби з ним та іншими порушеннями, які впливають на фінансові інтереси України і ЄС, та щокварталу інформує про них голову Міжвідомчої координаційної ради та Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України;

  взаємодіє з органами державної влади з питань розгляду офіційних запитів щодо наявності фактів порушення вимог законодавства, Угоди про асоціацію, інших міжнародних договорів, укладених між Україною та Європейським Союзом у сфері зовнішньої допомоги ЄС, контрактів, виконання яких здійснюється за підтримки Європейського Союзу;

  має право у разі потреби ініціювати позачергове засідання та вносити  Міжвідомчій координаційній раді пропозиції щодо шляхів та заходів реагування в разі виникнення підозри про вчинення порушення та/або усунення виявлених порушень, які впливають на фінансові інтереси України та Європейського Союзу, відповідно до статті 459 Угоди про асоціацію в межах виконання своїх функцій.

  5. Керівникам органів державної влади, які входять до складу Міжвідомчої координаційної ради, подати у місячний строк після набрання чинності цією постановою Міністерству внутрішніх справ пропозиції, підготовлені відповідно до компетенції, щодо розподілу завдань, функцій та повноважень між органами державної влади, залученими до імплементації положень розділу VI “Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством” Угоди про асоціацію.

  6. Установити, що в разі передачі функцій органів державної влади із забезпечення функціонування механізму координації органів державної влади з метою захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу іншим органам керівники новоутворених або існуючих органів, на які покладаються зазначені функції, діють відповідно до пункту 5 цієї постанови.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 52