• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 лютого 2024 р. № 227
  Київ
  Про запровадження гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії

  Відповідно до частини першої статті 97 Закону України “Про альтернативні джерела енергії” та пункту 102 частини третьої статті 5 Закону України “Про ринок електричної енергії” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;

  Порядок визначення екологічної цінності електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

  2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 771 “Про затвердження Порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 84, ст. 3114).

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у межах своєї компетенції опрацювати питання врахування екологічної цінності електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, під час здійснення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів у процесі виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.


       Прем’єр-міністр України                  Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67