• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 березня 2024 р. № 286
  Київ
  Про запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище

  З метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для подальшого відновлення Каховського водосховища, яке тимчасово спрацьоване внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. На період воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення чи скасування заборонити формування, передачу у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, крім передачі у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд.

  2. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою з урахуванням доступних матеріалів і даних дистанційного зондування Землі, аерофотозйомки, аерозйомки, виготовлених до моменту руйнації греблі Каховської ГЕС (зокрема архівних), та/або відомостей Державного земельного кадастру забезпечити створення та відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційного шару відомостей про землі, які займало Каховське водосховище (землі під водним простором Каховського водосховища за форсованого підпірного рівня води з урахуванням правил експлуатації водосховищ або водогосподарських систем, а також землі, на яких розташовані об’єкти, необхідні для забезпечення функціонування водосховища (дамби, дороги, причали, протиерозійні споруди, прибережні захисні смуги, гідротехнічні споруди).

  Фінансування робіт із створення інформаційного шару відомостей про землі, які займало Каховське водосховище, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

  Виконавцем робіт із створення та відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційного шару відомостей про землі, які займало Каховське водосховище, є державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”, що належить до сфери управління Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

  3. Органам виконавчої влади відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, під час прийняття рішень щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування та державним кадастровим реєстраторам під час прийняття рішень щодо внесення відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру враховувати відомості інформаційного шару, зазначеного в абзаці першому пункту 2 цієї постанови.

  4. Органам місцевого самоврядування під час прийняття рішень щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування, які є суміжними до земель, які займало Каховське водосховище, враховувати відомості інформаційного шару, зазначеного в абзаці першому пункту 2 цієї постанови.

  5. Контроль за дотриманням вимог пунктів 1, 3 та 4 цієї постанови здійснюють у порядку, визначеному Законом України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.


  Прем’єр-міністр України                                                                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 75