• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 20 січня 2021 р. № 37-р
  Київ
  Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року

  1. Затвердити план заходів з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям подавати щороку до 10 грудня Міністерству у справах ветеранів інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 25 грудня Кабінетові Міністрів України.

  3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям розробити і затвердити у місячний строк регіональні плани заходів з увічнення пам’яті захисників України та забезпечити їх виконання.

  4. Міністерству у справах ветеранів забезпечити координацію здійснення центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів з увічнення пам’яті захисників України.

  5. Визнати такими, що втратили чинність:

  розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 998 “Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року”;

  пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня  2020 р. № 884 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 81, ст. 2611).

           Прем’єр-міністр України                                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73