• In English
 • Уряд прийняв рішення щодо забезпечення наповнення спеціального фонду державного бюджету за джерелами надходжень, визначеними Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Це дасть можливість наповнити коштами спеціальний фонд державного бюджету та у подальшому спрямувати їх на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 24 жовтня 2018 р. № 791-р
  Київ
  Про забезпечення наповнення спеціального фонду державного бюджету за рахунок надходжень, визначених пунктом 8 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”

  1. Відповідно до пункту 8 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” установити, що кошти в сумі 300 000 тис. гривень, які протягом 2018 року зараховані згідно з пунктом 87.9 статті 87 Податкового кодексу України в рахунок погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 р. та сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, та зараховані до загального фонду державного бюджету, підлягають перерахуванню до спеціального фонду державного бюджету.

  2. Державній казначейській службі забезпечити:

  перерахування зазначених у пункті 1 цього розпорядження коштів до спеціального фонду державного бюджету. Зазначена операція перерахування коштів відображається у звіті про виконання державного бюджету за доходами за відповідним кодом класифікації доходів бюджету;

  спрямування зазначених у пункті 1 цього розпорядження коштів відповідно до пункту 17 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37