• In English
 • Уряд прийняв розпорядження “Про забезпечення наповнення спеціального фонду державного бюджету за джерелами надходжень, визначеними пунктом 8 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”.

  Прийняття розпорядження дасть можливість наповнити коштами спеціальний фонд державного бюджету та у подальшому спрямувати їх на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 17 серпня 2018 р. № 545-р
  Київ
  Про забезпечення наповнення спеціального фонду державного бюджету за рахунок надходжень, визначених пунктом 8 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”

  1. Відповідно до пункту 8 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” установити, що кошти в сумі 117 000 тис. гривень, які протягом серпня 2018 року зараховані згідно з пунктом 87.9 статті 87 Податкового кодексу України в рахунок погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого боргу), що склався станом на 1 січня 2018 р. та сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, та зараховані до загального фонду державного бюджету, підлягають перерахуванню до спеціального фонду державного бюджету.

  2. Державній казначейській службі забезпечити:

  перерахування зазначених у пункті 1 цього розпорядження коштів до спеціального фонду державного бюджету. Зазначена операція перерахування коштів відображається у звіті про виконання державного бюджету за доходами за відповідним кодом класифікації доходів бюджету;

  спрямування зазначених у пункті 1 цього розпорядження коштів відповідно до пункту 17 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37