• In English
 • Уряд вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

  Зазначені умови приведено у відповідність із вимогами чинного законодавства, зокрема, до законів України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про недержавне пенсійне забезпечення”, “Про кредитні спілки”.

  Прийняття акта дозволить органу ліцензування видавати фінансовим установам такі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів):

  на надання гарантій та на надання поручительств (з обмеженням щодо надання гарантій) — кредитним спілкам;

  на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом — суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення — недержавним пенсійним фондам.


  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 22 травня 2019 р. № 427
  Київ
  Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 98, ст. 3192), зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67