• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 30 серпня 2022 р. № 974
  Київ
  Про визначення рівнів показників продуктивності насосної станції, яка передана у власність організації водокористувачів

  Відповідно до пункту 163.1 статті 163 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що для насосної станції, яка передана у власність організації водокористувачів, встановлюються такі показники продуктивності:

  фактична продуктивність насосної станції, відсотків;

  енергетична продуктивність насосної станції, відсотків.

  2. Фактична продуктивність насосної станції розраховується за такою формулою:

  Ф прод = (W/((Q1×T1)+ (Q2 ×T2) +...+ (Qn×Tn)))×100%,

  де W — об’єм води, перекачаний насосною станцією протягом останніх трьох років, куб. метрів;

  Q — паспортна продуктивність насосного агрегата, куб. метрів на годину;

  Т — час роботи насосного агрегата протягом останніх трьох років, годин;

  n — номер насосного агрегата.

  3. Енергетична продуктивність насосної станції розраховується за такою формулою:

  Е прод = W×H×Y/E×100 %,

  де W — об’єм води, перекачаної протягом року, куб. метрів;

  Н — висота підйому води, метрів;

  Е — кількість електроенергії, витраченої на перекачування води протягом року, кВт.год;

  Y — коефіцієнт перерахунку, який становить 0,00272.

  4. Організація водокористувачів має право на бюджетну дотацію на передану їй у власність насосну станцію у разі, коли за сукупністю показників, що обчислені за формулами, зазначеними в пунктах 2 і 3 цієї постанови, така насосна станція має рівень:

  фактичної продуктивності 70 відсотків i нижче рівня проектної продуктивності, що зазначений в паспорті насосної станції;

  енергетичної продуктивності нижче розрахункового рівня енергетичної продуктивності, який становить або нижчий за 54 відсотки.

           Прем’єр-міністр України                                            Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 75