• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 30 грудня 2022 р. № 1476
  Київ
  Про визначення формату електронного документа науково-проектної документації у сфері охорони культурної спадщини

  Відповідно до частини другої статті 334 Закону України “Про охорону культурної спадщини” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що:

  1) науково-проектна документація у сфері охорони культурної спадщини (далі — документація) розробляється у формі електронного документа, що створюється у вигляді пакета файлів у форматах:

  баз геоданих, що передаються у форматі File Geodatabase (GDB) або GeoPackage (GPKG) та в яких міститься повний набір просторових даних і метаданих документації (База геоданих науково-проектної документації у сфері охорони культурної спадщини) згідно із структурою, що визначається Міністерством культури та інформаційної політики;

  eXtensible Markup Language (XML), в яких міститься набір відомостей, що відповідно до законодавства підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, вимоги до змісту, структури і технічних характеристик якого встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598);

  Adobe Portable Document Format (PDF/A), у яких містяться текстові, табличні та графічні матеріали документації.

  Пакети файлів створюються у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP);

  2) текстові, табличні та графічні матеріали документації у форматі Adobe Portable Document Format (PDF/A) повинні відповідати таким вимогам:

  є повнокольоровими;

  роздільна здатність цифрових зображень становить не менше 150 точок на дюйм;

  графічні матеріали зберігаються в окремих файлах у машиночитаному форматі;

  графічні матеріали, що можуть бути відображені у векторній формі, створюються у векторній формі з можливістю пошарового перегляду;

  текстові та табличні матеріали, які в оригіналі створені у паперовій формі, містять підписи та/або засвідчені печаткою, зберігаються як скановані повнокольорові зображення;

  усі шрифти, що використовуються, вбудовані у файл;

  файли текстових документів мають структуровану форму, зміст і посилання, що пов’язані з елементами структури, та забезпечують копіювання тексту;

  якість матеріалів забезпечує розбірливе читання їх змісту;

  3) у разі коли документація містить матеріали з інформацією, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, зазначені матеріали створюються у формі окремого електронного документа у форматах, що визначені підпунктом 1 цього пункту.

  У разі коли документація містить матеріали з інформацією, яка належить до інформації з обмеженим доступом, у складі текстових документів надається перелік такої інформації з посиланням на нормативно-правові акти, що встановлюють такі обмеження.

  Поводження з матеріальними носіями, на яких розміщені електронні документи, що містять інформацію, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до вимог Законів України “Про державну таємницю”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, а також Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 85, ст. 2783).

  2. Міністерству культури та інформаційної політики до 1 січня 2023 р. розробити та затвердити структуру Бази геоданих документації у сфері охорони культурної спадщини.


           Прем’єр-міністр України                              Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73