• In English
 • Урядом встановлено граничний розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами.

  Постанова дозволяє забезпечити практичну реалізацію Закону України “Про житлово-комунальні послуги” в частині укладення індивідуального договору за вибором співвласників (з 01.05.2019) та за умови, якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин протягом року з дня набрання чинності Законом (після 01.05.2020) та захистити інтереси споживача шляхом визначення Кабінетом Міністрів України максимально допустимого розміру плати за абонентське обслуговування (граничного розміру), вище якого не може нараховуватися плата виконавцем відповідної послуги. 


  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 серпня 2019 р. № 808
  Київ
  Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами

  Відповідно до пункту 6 частини першої статті 4 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити граничний розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами  (далі — граничний розмір плати за абонентське обслуговування), який визначається за такою формулою:

  РПгрн = Пмін ´ СДсер ´ Кд ´ Кжкп ´ К,

  де РПгрн — граничний розмір плати за абонентське обслуговування, гривень на місяць на одного абонента;

  Пмін — законодавчо встановлений на відповідну дату розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, гривень;

  СДсер — середній кількісний склад домогосподарства, що становить 2,58 особи;

  Кд — коефіцієнт дохідності домогосподарства для розрахунку плати за абонентське обслуговування, що становить два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць;

  Кжкп — коефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг, що становить 0,15;

  К — коефіцієнт відшкодування домогосподарством витрат, здійснених виконавцем комунальних послуг під час їх надання у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами та віднесених до плати за абонентське обслуговування, що становить:

  - 0,019 — для виконавців послуг з постачання теплової енергії та/або гарячої води, з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

  - 0,009 — для виконавців послуг з поводження з побутовими відходами.

  Під абонентом слід розуміти споживача відповідної комунальної послуги, з яким виконавець уклав індивідуальний договір про надання такої послуги у багатоквартирному будинку.

  2. Установити, що:

  1) граничний розмір плати за абонентське обслуговування, визначений відповідно до цієї постанови, застосовується окремо виконавцями послуг з:

  постачання теплової енергії та/або гарячої води;

  централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

  поводження з побутовими відходами.

  Граничний розмір плати за абонентське обслуговування не залежить від кількості комунальних послуг, що надаються одним виконавцем абонентові;

  2) плата за абонентське обслуговування (з урахуванням податку на додану вартість), визначена відповідно до планованих витрат виконавця (витрат, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а також у випадках, визначених законодавством та договором, витрат на обслуговування приладів — розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку), не повинна перевищувати граничного розміру плати за абонентське обслуговування, визначеного відповідно до цієї постанови.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37