• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 14 липня 2023 р. № 720
  Київ
  Про встановлення розміру плати за здійснення незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту

  Відповідно до абзацу шостого частини сьомої статті 10 Закону України “Про енергетичну ефективність” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що розмір плати за здійснення Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту становить 2 відсотки вартості проведення енергетичного аудиту, визначеної відповідно до договору про проведення енергетичного аудиту, але не менш як 2 тис. гривень і не більш як 25 тис. гривень.

  Розмір плати розраховується автоматично електронною системою бази даних витягів із звітів з енергетичного аудиту або Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження (у разі звернення замовника енергетичного аудиту не через електронний кабінет користувача бази даних витягів із звітів з енергетичного аудиту) та округлюється до наступних 10 гривень.

  Плата, зазначена в абзаці першому цього пункту, перераховується замовником енергетичного аудиту до загального фонду державного бюджету на рахунок, відкритий в Державній казначейській службі, за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 “Інші надходження” в один із таких способів:

  із застосуванням електронного платіжного засобу або шляхом безготівкового переказу коштів із банківського рахунка замовника енергетичного аудиту через електронний кабінет користувача бази даних витягів із звітів енергетичних аудитів;

  шляхом безготівкового переказу коштів із банківського рахунка замовника енергетичного аудиту.

  У платіжному дорученні в реквізиті “Призначення платежу” замовником енергетичного аудиту обов’язково зазначається: “Плата за здійснення незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту”.

  2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження:

  забезпечити контроль за своєчасністю перерахування замовником енергетичного аудиту плати за здійснення незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту до державного бюджету;

  оприлюднювати на веб-порталі бази даних витягів із звітів з енергетичного аудиту інформацію про реквізити рахунка для внесення плати або інформацію про зміну таких реквізитів протягом одного робочого дня з дня внесення таких змін.


  Прем’єр-міністр України                                                                                           Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67