• In English
 • Урядом прийнято рішення про внесення зміни у додаток до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 4 липня 2017 р. № 668.

  Метою зазначеної зміни є визначення на період до 30 квітня 2019 року особливостей оплати послуг членів наглядової ради банку, який виведено з ринку за участю держави як неплатоспроможний, шляхом встановлення збільшеного максимального розміру базової річної винагороди членів наглядових рад таких банків.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 29 серпня 2018 р. № 689
  Київ
  Про внесення зміни у додаток до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміну у додаток до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 73, ст. 2246; 2018 р., № 29, ст. 1023), доповнивши виноску “**” абзацом такого змісту:

  “До 30 квітня 2019 р. максимально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради банку, який виведено з ринку за участю держави як неплатоспроможний, встановлюється у розмірі, збільшеному не більш ніж на 37 відсотків максимально допустимого розміру базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради, передбаченого для підприємства, товариства/банку, чистий річний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності або загальні доходи якого перевищують 31640001 тис. гривень.”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 25