• In English
 • Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” щодо залучення Мінфіну до проведення верифікації інформації, яка міститься в електронній системі охорони здоров’я, що здійснюється на підставі інформації, яка міститься в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу.

  Необхідність залучення Мінфіну до верифікації даних в електронній системі охорони здоров’я обумовлена великим обсягом видатків, які спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, зокрема на надання первинної медичної допомоги (у 2019 році передбачені видатки на ці цілі в обсязі 15,2 млрд грн) та значну кількість осіб, які подали декларації (станом на 29.05.2019 декларації з лікарями, що надають первинну медичну допомогу, уклало 27,73 млн осіб (65,45% населення).

  Прийняття постанови дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів шляхом проведення верифікації та моніторингу точності та достовірності інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 19 червня 2019 р. № 526
  Київ
  Про внесення зміни до пункту 8 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміну до пункту 8 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), доповнивши підпункт 14 після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

  “Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу;”.

  У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 49