• In English
 • Уряд врегулював питання перерахунку та виплати пенсій, призначених згідно з Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які на день звільнення з органів внутрішніх справ мали спеціальне звання внутрішньої служби (крім підрозділів виконання покарань та Державної фельд’єгерської служби). Прийняття рішення дозволить  здійснити підвищення пенсії зазначеній категорії осіб. При цьому реалізація постанови не потребуватиме додаткових фінансових витрат із державного бюджету та буде здійснюватись в межах  видатків на відповідний рік.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 20 червня 2018 р. № 497
  Київ
  Про внесення зміни до пункту 5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміну до пункту 5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 301; 2018 р., № 20, ст. 662), доповнивши його абзацами такого змісту:

  “Особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які на день звільнення з органів внутрішніх справ мали спеціальне звання внутрішньої служби (крім підрозділів виконання покарань та Державної фельд’єгерської служби), перерахунок пенсії починаючи з 1 січня 2018 р. проводиться:

  особам начальницького складу — з урахуванням складових грошового забезпечення, передбачених абзацом першим цього пункту, та схеми тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту (додаток 6), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 77, ст. 2374);

  особам рядового складу — з урахуванням складових грошового забезпечення, передбачених абзацом першим цього пункту, та тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу (додаток 1), затверджених зазначеною постановою.”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73