• In English
 • Уряд прийняв рішення щодо забезпечення належного виконання Україною своїх зобов’язань під час участі у міжнародних ініціативах Організації економічного співробітництва та розвитку з протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Base erosion and Profit Shifting).

  Зокрема, постановою доповнено Перелік центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, новою позицією, відповідно до якої Мінфін, МЗС та ДФС є відповідальними органами за виконання зобов'язань, що випливають із участі України у Плані дій BEPS.

  Участь України у Плані дій BEPS, до якого наразі приєдналися 117 країн, обумовлено необхідністю захисту національних інтересів в частині уникнення втрат бюджету через використання міжнародними компаніями прогалин та неузгодженостей у вітчизняному та міжнародному податковому законодавстві, наявністю широких можливостей для бізнесу у спекулюванні податковими ставками, режимами та статусами.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 31 жовтня 2018 р. № 892
  Київ
  Про внесення зміни до пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести зміну до пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2012 р., № 80, ст. 3224), доповнивши його після позиції:

  “Комітет з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку

  Антимонопольний комітет, Мінекономрозвитку”

  такою позицією:

  “Комітет з податкових питань Організації економічного співробітництва та розвитку (Base Erosion and Profit Shifting)

  Мінфін, МЗС, ДФС”.

  2. Міністерству фінансів сплатити внески за участь України у міжнародних ініціативах Організації економічного співробітництва та розвитку з протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Base Erosion and Profit Shifting) за 2017, 2018 роки згідно з виставленими Організацією економічного співробітництва та розвитку рахунками за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою 3511130 “Внески до міжнародних організацій”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67