• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 08 вересня 2021 р. № 940
  Київ
  Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміну до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256 “Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населенняˮ (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1044), доповнивши його підпунктом 8 такого змісту:

  “8) виконання заходів і завдань, передбачених Державною соціальною програмою запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 145 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 804), відповідальним за виконання яких визначено Мінсоцполітики, а саме на підготовку та оприлюднення щорічного звіту (доповіді) про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі з аналізом ситуації в розрізі областей, мм. Києва та Севастополя.”.

             Прем’єр-міністр України                           Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73