• In English
 • Урядом удосконалено механізм забезпечення прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

  Відповідні зміни внесено до пункту 11 Типового положення про дитячий будинок-інтернат. Документом передбачено визначення дій керівництва будинку-інтернату в разі виявлення фактів ухиляння опікунів/піклувальників повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, від виконання своїх обов’язків (відсутність систематичних відвідувань вихованця, заінтересованості станом його здоров’я, життєвими ситуаціями, невжиття заходів щодо захисту його цивільних прав та інтересів).

  Відповідно до Типового положення про дитячий будинок-інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978, у дитячих будинках-інтернатах можуть тимчасово (до шести місяців) або постійно (понад шість місяців) перебувати або проживати діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років та особи з інвалідністю віком до 35 років із порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами.

  Пунктом 11 цього Положення визначено, що в разі виявлення фактів ухиляння батьків, опікунів/піклувальників від виконання своїх обов’язків керівництво будинку-інтернату повідомляє про це службі у справах дітей за місцем проживання батьків, опікунів/піклувальників. Водночас Положенням не передбачено дій керівництва будинку-інтернату у разі виявлення таких фактів щодо повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, які перебувають у таких закладах.

  Прийняту постанову Кабінету Міністрів України спрямовано на удосконалення роботи органів, установ та закладів, які виконують функції, пов’язані з опікою та піклуванням і забезпеченням захисту прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 06 березня 2019 р. № 176
  Київ
  Про внесення зміни до пункту 11 Типового положення про дитячий будинок-інтернат

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміну до пункту 11 Типового положення про дитячий будинок-інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978 “Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 7), доповнивши його абзацом такого змісту:

  “У разі виявлення фактів ухиляння опікунів/піклувальників повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, від виконання своїх обов’язків (відсутність систематичних відвідувань вихованців/підопічних, заінтересованості станом їх здоров’я, навчанням, розвитком, невжиття заходів щодо захисту їх цивільних прав та інтересів) керівництво будинку-інтернату повідомляє про це органу опіки та піклування за місцем проживання опікунів/піклувальників.”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73