• In English
 • Уряд врегулював питання штатної чисельності працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції. Зокрема, прийняття постанови дасть можливість збільшити їх чисельність.

  Необхідність такого рішення зумовлена щорічним збільшенням кількості виконуваних НДУСЕ експертиз у кримінальних провадженнях, що своєю чергою призводить до значного навантаження на експертів і, як наслідок, збільшення строків проведення експертиз.

  Таким чином, збільшення чисельності працівників науково-дослідних установ судових експертиз забезпечить проведення кваліфікованої експертизи у розумні строки судовими експертами та скоротити строки розслідування і розгляду кримінальних проваджень у судах.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 14 лютого 2018 р. № 79
  Київ
  Про внесення зміни до пункту 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710

  Кабінет Міністрів України постановляє: 

  Внести зміну до пункту 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739), доповнивши його після слів “утворенням бюро правової допомоги;” словами “працівників науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту;”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29