• In English
 • Уряд змінив умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та архівів. Зазначені зміни внесено у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1123.

  Відповідно до статті 6 Закону України “Про оплату праці” мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

  З 1 січня 2019 року набув чинності Закон України “Про державний бюджет України на 2019 рік”, яким встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року — 1921 гривні та мінімальну заробітну плату у місячному розмірі — 4173 гривні.

  Слід зазначити, що на сьогодні згідно зі схемою посадових окладів працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1123 “Про умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів”, місячні посадові оклади становлять: у завідувача державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву — 4000 грн; у заступника завідувача державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву — 3900 грн; у державного нотаріуса — 3200 грн; у консультанта — 2649 грн; в оператора комп'ютерного набору I категорії, діловода — 2049 грн; в оператора комп'ютерного набору II категорії, архіваріуса — 1895 грн.

  Підвищення заробітної плати працівникам державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів створить додаткові мотиваційні умови для роботи в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах та належного виконання зазначеними працівниками наданих їм державою повноважень.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 26 червня 2019 р. № 539
  Київ
  Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1123

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1123 “Про умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 69, ст. 2637; 2017 р., № 19, ст. 532), виклавши його в редакції, що додається.

  2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2019 р., але не раніше дня її офіційного опублікування.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73