• In English
 • З метою забезпечення функціонування дієвої та висококваліфікованої наглядової ради ПАТ «Магістральні газопроводи України», як майбутнього оператора газотранспортної системи України, Урядом прийнято рішення встановити максимально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради Товариства.

  Згідно з рішенням, зазначена винагорода не повинна перевищувати 5 062,4 тис. гривень.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 березня 2018 р. № 207
  Київ
  Про внесення змін у додаток до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести у додаток до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 73, ст. 2246), такі зміни:

  назву графи “Максимально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради (тис. гривень)” викласти в такій редакції: “Максимально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради** (тис. гривень)”;

  доповнити додаток виноскою “**” такого змісту:

  “**До передачі в установленому законодавством порядку публічному акціонерному товариству “Магістральні газопроводи України” майна, що використовується для забезпечення транспортування природного газу та сертифікації оператора газотранспортної системи, максимально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України” становить до 5062,4 тис. гривень.”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 25