• In English
 • Уряд затвердив нову схему спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України та визначив  перелік центральних органів виконавчої влади, який становить 15 міністерств та 51 інших центральних органів виконавчої влади.

  Нагадуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2019 р. № 829 “Деякі питання оптимізації центральних органів виконавчої влади” оптимізовано систему центральних органів виконавчої влади шляхом перейменування, реорганізації та ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади, що зумовило необхідність перегляду системи центральних органів виконавчої влади.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 20 жовтня 2019 р. № 879
  Київ
  Про внесення змін до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105, № 93, ст. 2685; 2015 р., № 6, ст. 124, ст. 127, № 24, ст. 664, № 30, ст. 873, № 46, ст. 1486, № 63, ст. 2092, № 72, ст. 2363, № 87, ст. 2907, № 88, ст. 2927, № 93, ст. 3170; 2016 р., № 2, ст. 67, № 18, ст. 722, ст. 743, № 33, ст. 1299, № 42, ст. 1578, № 60, ст. 2062, № 61, ст. 2078, № 71, ст. 2374, № 83, ст. 2729, № 97, ст. 3144; 2017 р., № 100, ст. 3080; 2018 р., № 10, ст. 357, № 15, ст. 507, № 17, ст. 573, № 99, ст. 3288; 2019 р., № 7, ст. 208, № 49, ст. 1671, № 68, ст. 2360, № 74, ст. 2588, № 78, ст. 2694, ст. 2696), виклавши її в редакції, що додається.

  2. Установити, що діяльність Державної служби з питань праці спрямовується і координується через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з дня набрання чинності законодавчими актами в частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

          Прем’єр-міністр України                              О. ГОНЧАРУК

  Інд. 81