• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 02 грудня 2020 р. № 1520-р
  Київ
  Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1023

  Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1023 “Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності “Укрінтеренергоˮ постачальником “останньої надіїˮ — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 200 та постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 570 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2256), такі зміни:

  в абзаці другому пункту 1 слова і цифри “до 1 січня 2021 р.ˮ замінити словами і цифрами “до 31 грудня 2021 р.ˮ;

  пункти 3 і 4 виключити.

          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 37