• In English
 • Уряд привів у відповідність до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за провадженням господарської діяльності, пов'язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін.  

  Згідно із зазначеним Законом відтепер планово суб'єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику, перевірятимуть не частіше одного разу на два роки замість одного разу на рік, а суб'єктів господарювання, віднесених до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки, замість одного разу на два роки. 

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 06 грудня 2017 р. № 934
  Київ
  Про внесення змін до пункту 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 533

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 533 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2278; 2016 р., № 88, ст. 2887) такі зміни:

  у підпункті 1 слово “рік” замінити словами “два роки”;

  у підпункті 2 слово “два” замінити словом “три”.

   
   
  Прем’єр-міністр України
   

   

  В. ГРОЙСМАН

   
   
  Інд. 67