• In English
 • Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615, які спрощують процедуру оформлення дозвільних документів у сфері надрокористування при проведенні реорганізації державних унітарних підприємств.

  Урядовим рішенням передбачено доповнення підстав внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами у разі реорганізації державного унітарного підприємства шляхом приєднання до іншого державного унітарного підприємства.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 26 червня 2019 р. № 698
  Київ
  Про внесення змін до пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832; 2012 р., № 30, ст. 1116; 2016 р., № 30, ст. 1208; 2017 р., № 60, ст. 1827; 2018 р., № 49, ст. 1706, № 86, ст. 2826), такі зміни:

  в абзаці першому слово і цифру “підпунктом 8” замінити словами і цифрами “підпунктами 8 і 10”;

  доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

  “10) реорганізації державного підприємства шляхом приєднання до іншого державного підприємства.”.

  У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим — тридцятим;

  в абзаці двадцять другому цифру “9” замінити цифрами “10”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37