• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 19 березня 2022 р. № 321
  Київ
  Про внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2017 р., № 88, ст. 2694) такі зміни:

  1) в абзаці першому слово “п’ятнадцятому” замінити словом “шістнадцятому”;

  2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Строк відрядження, пов’язаного із забезпеченням діяльності державних органів влади в особливому режимі в умовах воєнного стану, працівників державних органів, а також підприємств, установ та організацій, які здійснюють функції з обслуговування державних органів влади не може перевищувати 180 днів.”.

  2. Установити, що реалізація цієї постанови здійснюється державними органами влади, а також підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють функції з обслуговування державних органів влади та утримуються (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, виключно в межах коштів, передбачених у відповідних кошторисах.

              Прем’єр-міністр України                    Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73