• In English
 • Урядом внесено зміни до Положення про наглядову раду Державної іпотечної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 768.

  Змінами передбачено, що компетенцію наглядової ради Державної іпотечної установи стосовно призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, а також затвердження річної інформації Установи, як емітента цінних паперів, до її розкриття відповідно до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, приведено у відповідність до Законів України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 14 серпня 2019 р. № 710
  Київ
  Про внесення змін до пункту 6 Положення про наглядову раду Державної іпотечної установи

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміни до пункту 6 Положення про наглядову раду Державної іпотечної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 768 “Про Державну іпотечну установу” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), доповнивши його підпунктами 16 і 17 такого змісту:

  “16) призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Установи;

  17) затвердження річної інформації Установи як емітента цінних паперів.”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67