• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 квітня 2021 р. № 390
  Київ
  Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 870 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 88, ст. 2930), такі зміни:

  у підпункті 41 слова “, а також постачальниками документів” та “, страхового фонду документації” виключити;

  підпункти 60 і 62 викласти в такій редакції:

  “60) здійснює у порядку, встановленому законодавством, контроль за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;”;

  “62) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації спеціальними установами, які належать до сфери його управління, а також постачальниками документів, складає акти за результатами проведення перевірок;”.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73