• In English
 • Уряд затвердив зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, яким, зокрема, встановлено ознаки, у разі відповідності яким реєстрація податкових накладних не зупиняється.

  Рішення прийняте для упередження ризиків штучного використання несумлінними платниками податку таких ознак.

  Актом запроваджено обов’язкове проведення моніторингу під час реєстрації розрахунків коригування, складених у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (без перевірки на відповідність “відсікаючим” ознакам), а “відсікаючі” ознаки скориговано.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 24 жовтня 2018 р. № 936
  Київ
  Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 773), такі зміни:

  абзац перший після слів “Податкові накладні / розрахунки коригування” доповнити словами “(крім розрахунків коригування, складених у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику)”;

  абзац третій після слів “накладних / розрахунках коригування” доповнити словами “(крім розрахунків коригування, поданих на реєстрацію у місяці, іншому ніж місяць, в якому вони складені)”, а після слів і цифр “менше 500 тис. гривень” — словами і цифрами “за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений в них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем — платником податку, не перевищує 50 тис. гривень,”;

  в абзаці четвертому слова і цифри “такі розміри: D > 0,03” замінити словами і цифрами “такі розміри: D > 0,05”.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67