• In English
 • Уряд запровадив спеціальне мито на окремі товари походження з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України незалежно від інших видів мита, у відсотках до митної вартості товарів.

  Прийняте рішення сприятиме реалізації заходів з економічної політики, забезпеченню захисту національних інтересів, безпеки під час надзвичайних обставин в міжнародних відносинах.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 24 липня 2019 р. № 678
  Київ
  Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 624

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
  17 липня 2019 р. № 624 “Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України” такі зміни:

  1) підпункт 2 викласти у такій редакції:

  “2) для газів скраплених за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та вуглеводнів за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту:

  з 1 серпня 2019 р. — 1,75 відсотка;

  з 1 жовтня 2019 р. — 3 відсотки.”;

  2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито згідно з цим пунктом, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за визначеними цим пунктом ставками.”.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67