• In English
 • Уряд врегулював питання сплати винагороди за цивільно-правовими договорами в закордонних дипломатичних установах України.

  Зокрема, прийнято рішення щодо уніфікації норм, які застосовуються в актах Кабінету Міністрів України, в частині залучення закордонними дипломатичними установами України фізичних осіб — громадян України, іноземців або осіб без громадянства, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, на умовах цивільно-правових договорів для виконання окремих видів робіт, а також граничного розміру відповідних виплат.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 06 червня 2018 р. № 458
  Київ
  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 261

  Кабінет Міністрів України постановляє: 

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 261 “Про затвердження розмірів компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 592; 2017 р., № 82, ст. 2511) такі зміни:

  в абзаці третьому пункту 3 слова “у країни” замінити словами “до держав”;

  пункт 4 викласти у такій редакції:

  “4. Вартість послуг на місяць фізичних осіб — громадян України, іноземців або осіб без громадянства, які не є суб’єктами господарювання (не провадять у зв’язку з виконанням цивільно-правового договору підприємницької діяльності) і на законних підставах проживають у державі перебування закордонної дипломатичної установи України, які тимчасово залучаються до виконання робіт за цивільно-правовими договорами в закордонних дипломатичних установах України, не може перевищувати 50 відсотків норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць за відповідною посадою обслуговуючого персоналу.”.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73