• In English
 • Уряд врегулював окремі питання щодо надання на ринок України радіообладнання. Зокрема, внесено зміни до постанови “Про затвердження технічного регламенту радіообладнання” з метою приведення її у відповідність до вимог Директиви 2014/53/ЄС від 16.04.2014 про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС.

  Прийняття акта дозволить:

  зняти обмеження стосовно можливості надання на ринку та введення в експлуатацію радіообладнання, яке відповідає вимогам законодавства до набрання чинності зазначеною постановою та введено в обіг до 01.04.2018;

  відтермінувати дію Технічного регламенту радіообладнання щодо радіообладнання, яке встановлено в колісних транспортних засобах, для завершення процедур підтвердження відповідності радіообладнання вимогам зазначеного технічного регламенту.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 10 квітня 2019 р. № 323
  Київ
  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 “Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396) такі зміни:

  1) у пункті 3 слова і цифри “до 1 квітня 2019 р.” виключити;

  2) доповнити постанову пунктом 31 такого змісту:

  “31. Установити, що до 31 грудня 2019 р. дія Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, не поширюється на радіообладнання, яке встановлене та призначене для використання у складі конструкції колісних транспортних засобів.”.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21