• In English
 • Урядом врегульовано питання оплати проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році.

  Статтею 13 Закону України “Про вищу освіту”, визначено, що державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, повинні проводити аналіз якості освітньої діяльності закладів вищої освіти. Також пунктом 5 Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті на проведення міжнародного моніторингового дослідження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 275 “Деякі питання проведення міжнародного моніторингового оцінювання якості вищої медичної освіти в 2018 році” передбачено, що попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117.

  З метою врегулювання зазначеного питання прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117”, якою передбачено проведення попередньої оплати на строк не більше шести місяців у разі закупівлі послуги з проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році, що дозволить провести міжнародне моніторингове дослідження у формі міжнародного іспиту з основ медицини.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 грудня 2018 р. № 1046
  Київ
  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2018 р., № 68, ст. 2291, № 88, ст. 2910) такі зміни:

  1) підпункт 4 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:

  “послуг з проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти в 2018 році у розмірі 100 відсотків їх вартості;”;

  2) абзац перший пункту 2 після слів і цифр “Всеукраїнського переписів населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням їх результатів, у розмірі до 100 відсотків їх вартості” доповнити словами і цифрами “, послуг з проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти в 2018 році у розмірі 100 відсотків їх вартості”.

  2. Міністерству охорони здоров’я:

  1) подати до 1 квітня 2019 р. за результатами проведеного міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо необхідності перенесення строку обов’язкового зарахування в 2019 році міжнародного іспиту з основ медицини як складової єдиного державного кваліфікаційного іспиту;

  2) поінформувати Кабінет Міністрів України про результати проведеного міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67