• In English
 • Уряд ухвалив рішення про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585, зокрема визначивши, що для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, тривалість здобуття початкової та базової середньої освіти може бути продовжена на один рік на кожному з рівнів освіти з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником та відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії. Рішення про продовження тривалості здобуття освіти затверджується наказом керівника закладу освіти, що видається на підставі рішення команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

  Реалізація рішення створить умови для врегулювання питання строків здобуття освіти учнями з особливими освітніми потребами залежно від їх індивідуальних потреб.


  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 серпня 2019 р. № 773
  Київ
  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 “Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами” (Офіційний вісник України, 2003 p., № 17, ст. 776; 2010 р., № 65, ст. 2293; 2016 р., № 87, ст. 2837) зміни, що додаються.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73