• In English
 • Урядом упорядковано умови оплати праці окремих категорій працівників місцевих державних адміністрацій. Відповідні зміни внесено до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 та від 18 січня 2017 р. № 15.  

  Документом врегульовано питання оплати праці голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників відповідно до їхнього нового статусу, а також у зв'язку з покладанням на керівника апарату місцевої державної адміністрації та керівника структурного підрозділу зі статусом публічного права обов'язків керівника державної служби підвищено їх посадові оклади в межах діючої групи оплати праці.  

  Рішення прийняте на виконання Закону України від 9 листопада 2017 р. № 2190-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби".

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 01 грудня 2017 р. № 931
  Київ
  Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 та від 18 січня 2017 р. № 15

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 “Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1327, № 61, ст. 2097; 2017 р., № 84, ст. 2566) і від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284, № 16, ст. 468) зміни, що додаються.

  2. Установити, що для працівників, яких попереджено про зміну істотних умов праці у зв’язку із втратою статусу державного службовця, зберігаються на період попередження умови оплати праці, що діяли до набрання чинності цією постановою.


  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН


  Інд. 73

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 грудня 2017 р. № 931

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 20 квітня 2016 р. № 304 та від 18 січня 2017 р. № 15 

  1. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 після позиції 

  “Заступник Голови Держкомтелерадіо

  12 300”

  доповнити такими позиціями:

  “Голова обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  11 400

  Перший заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  10 200

  Заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  9200

  Голова районної державної адміністрації

  9500

  Перший заступник голови районної державної адміністрації

  8400

  Заступник голови районної державної адміністрації

  7400”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15:

  1) у схемі посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затвердженій зазначеною постановою:

  у позиції “Керівник державного органу” цифри “11 000” і “9115” виключити;

  у позиції “Перший заступник керівника державного органу” цифри “9850” і “8100” виключити;

  у позиції “Заступник керівника державного органу” цифри “8850” і  “7100” виключити;

  позицію

  “Керівник департаменту, головного управління, служби, керівник апарату місцевої державної адміністрації

  4

  9115

  7100

  5830”

  замінити такими позиціями:

  “Керівник апарату місцевої державної адміністрації
  4
   
  8100
  6500
  Керівник департаменту, головного управління, служби
  4
  9115
  8000
  6000”;

  у позиції “Керівник самостійного управління, служби” цифри “6800” і  “5300” замінити відповідно цифрами “7100” і “5500”;

  у позиції “Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої державної адміністрації” цифри “6800” замінити цифрами “7100”;

  2) у переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженому зазначеною постановою, у графі “Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці”: 

  у позиції “Група 1. Посади керівників державних органів” слова “голови місцевих державних адміністрацій;” виключити; 

  у позиціях “Група 2. Посади перших заступників керівників державних органів” і “Група 3. Посади заступників керівників державних органів” слова “голів місцевих державних адміністрацій,” виключити;

  3) пункти 6 і 7 Порядку преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, затвердженого зазначеною постановою, виключити;

  4) абзаци п’ятий і шостий пункту 8 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого зазначеною постановою, виключити.

  _____________________