• In English
 • Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на покращення та оптимізацію процедури підготовки та розгляду проектів урядових рішень.

  Згідно із зазначеним рішенням Кабінету Міністрів внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України, які передбачають, зокрема  усунення зайвих процедур та зосередження уваги розробників проектів актів, що вносяться на розгляд Уряду, на прогнозуванні впливів реалізації актів на ключові інтереси заінтересованих сторін, що сприятиме підвищенню якості та ефективності урядових рішень.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 09 жовтня 2019 р. № 874
  Київ
  Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 31 травня 2017 р. № 512

  Кабінет Міністрів України постановляє: 

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 “Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2012 р., № 56, ст. 2238, № 89, ст. 3606; 2013 р., № 35, ст. 1238; 2014 р., № 24, ст. 735, № 77, ст. 2196; 2016 р., № 9, ст. 415, № 18, ст. 721, № 21, ст. 829, № 38, ст. 1459, № 52, ст. 1823, № 65, ст. 2192; 2017 р., № 34, ст. 1094, № 59, ст. 1775, № 69, ст. 2073; 2018 р., № 37, ст. 1290, № 96, ст. 3173; 2019 р., № 11, ст. 375, № 12, ст. 415, № 13, ст. 473, № 43, ст. 1503) і від 31 травня 2017 р. № 512 “Про порядок здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1775; 2019 р., № 27, ст. 951) зміни, що додаються.

  2. Міністерству юстиції у двотижневий строк підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів Кабінету Міністрів України, що випливають з цієї постанови.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу п’ятого підпункту 15, абзацу другого підпункту 19, підпунктів 20 і 21, абзаців тринадцятого та чотирнадцятого підпункту 24 пункту 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 31 травня 2017 р. № 512, затверджених цією постановою, які набирають чинності у місячний строк з дня опублікування цієї постанови.


          Прем’єр-міністр України                              О. ГОНЧАРУК

  Інд. 81