• In English
 • Уряд унормував деякі питання функціонування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

  Необхідність прийняття рішення зумовлена тим, що здійснення в Україні структурних реформ, зокрема державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та територіальної організації влади вимагає високого рівня професійної компетентності та професійного розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

  Прийняття постанови сприятиме реалізації основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері вдосконалення державного управління, зокрема здійсненню заходів щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади. 

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 14 лютого 2018 р. № 82
  Київ
  Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 і від 1 квітня 2013 р. № 255

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов  Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2016 р., № 79, ст. 2647) і від 1 квітня 2013 р. № 255 “Про затвердження положень про прийом, стажування  в органах державної влади і місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013—2018 роках стажування слухачів Національної академії”  (Офіційний вісник України, 2013 р., № 30, ст. 1030; 2016 р., № 79, ст. 2647; 2017 р., № 50, ст. 1557) зміни, що додаються.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 19