• In English
 • Урядом внесено зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках.

  Передбачається, що номери поточних рахунків, на які зараховуватимуться суми пенсій та грошової допомоги, можуть містити не більше ніж 29 літерно-цифрових символів.

  У разі подання списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки в електронній формі передбачається застосовування кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які містять вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу.

  Таким чином Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках приведено у відповідність до чинного законодавства.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 17 липня 2019 р. № 630
  Київ
  Про внесення змін до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), такі зміни:

  1) абзац третій пункту 13 викласти в такій редакції:

  “За договорами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, та за наявності технічних можливостей сторін цих договорів списки можуть подаватися в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які містять вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів і їх копіювання.”;

  2) у виносці “*” до додатка 2 до Порядку слова і цифри “Не більше    19 символів” замінити словами і цифрами “Складається з 29 літерно-цифрових символів”.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 5 серпня 2019 року.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73