• In English
 • Уряд погодив внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості.

  Постановою визначається, що одержувачами бюджетних коштів є вугледобувні державні підприємства та господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, та розрахунково-касове обслуговування поточної діяльності яких здійснюється в органах Державної казначейської служби України.

  Крім того, додатковою умовою отримання бюджетних коштів при наявності заборгованості із заробітної плати є: спрямування підприємствами на оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, не менше ніж 70 відсотків чистого доходу від реалізації вугільної продукції.

  Зміни направлені на забезпечення прозорості та ефективності використання всіх коштів, що отримують державні вугледобувні підприємства.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 23 травня 2018 р. № 437
  Київ
  Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 63 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 574), такі зміни:

  абзац другий пункту 2 після слів “(далі — вугледобувні підприємства)” доповнити словами “, розрахунково-касове обслуговування поточної діяльності яких здійснюється в органах Казначейства”;

  абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

  “перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства, із зазначенням напрямів їх використання, у тому числі у платіжних дорученнях. У разі наявності заборгованості із заробітної плати бюджетні кошти перераховуються за умови спрямування підприємствами на оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, не менше ніж 70 відсотків чистого доходу від реалізації вугільної продукції;”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37