• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 01 вересня 2021 р. № 913
  Київ
  Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки розвитку лідерства в Україні

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки розвитку лідерства в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 384 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1495, № 99, ст. 3285), такі зміни:

  в абзацах восьмому і дванадцятому пункту 2 цифри “25” замінити цифрами “15”;

  абзац другий пункту 3 після слів “пов’язаних з організацією заходів)” доповнити словами “, а також забезпечення участі у таких заходах дітей та молоді (в частині оплати транспортних витрат (авіаційне, залізничне та автобусне перевезення), витрат на харчування і проживання учасників заходів);

  у пункті 6:

  в абзаці другому цифри “75” замінити цифрами “85”;

  в абзаці третьому цифри “25” замінити цифрами “15”.

  Прем’єр-міністр України                                            Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 24