• In English
 • Урядом внесено зміни до Порядку ведення Реєстру морських портів України.

  До зазначеного Реєстру будуть вноситися відомості про постачальників рідкого палива, що надають послуги у морських портах.

  Реалізація постанови сприятиме належному виконанню зобов’язань, які випливають із членства України у Міжнародній морській організації, та забезпечить більш детальну інформацію про діяльність морських портів України.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 04 липня 2018 р. № 532
  Київ
  Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру морських портів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку ведення Реєстру морських портів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 496 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 54, ст. 1971), такі зміни:

  пункт 4 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “перелік постачальників рідкого палива, що надають послуги у морських портах (повне найменування, місцезнаходження та поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону);”.

  У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим — шістнадцятим;

  пункт 10 після слова “повноту” доповнити словом “, актуалізацію”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21