• In English
 • Уряд вніс зміни до Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 954, з метою приведення його у відповідність до стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації в частині уточнення норми щодо забезпечення відповідальності за обслуговування повітряного руху в межах території держави, що передає відповідальність за таке обслуговування суміжній державі.

  Прийняття цього рішення дозволить, зокрема, Державному підприємству обслуговування повітряного руху України здійснювати обслуговування повітряних суден в повітряному просторі Республіки Словаччина, що сприятиме забезпеченню повноцінної роботи Закарпатського обласного комунального підприємства “Міжнародний аеропорт “Ужгород”.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 18 грудня 2018 р. № 1217
  Київ
  Про внесення змін до Положення про використання повітряного простору України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 954 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 101, ст. 3118), такі зміни:

  пункт 49 після слів “на підставі міжнародних угод” доповнити словами “та/або відповідно до законодавства України”;

  пункт 50 викласти в такій редакції:

  “50. У разі делегування суміжній державі відповідальності за обслуговування повітряного руху у повітряному просторі України відповідна угода повинна містити норму щодо її дострокового припинення на вимогу однієї із сторін.”.

  2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21