• In English
 • Відповідно до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 414, передбачено встановлення надбавки до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації особам, які працюють в умовах режимних обмежень.

  З метою врегулювання питання виплати таких надбавок Голові Рахункової палати, заступникам Голови Рахункової палати та іншим членам Рахункової палати розроблено відповідний проект акта.

  Документом вносяться зміни до зазначеного Положення шляхом доповнення його нормами щодо права на отримання надбавок працівникам державних органів, які працюють в умовах режимних обмежень, до заробітної плати (у разі визначення законом її розміру).

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 31 жовтня 2018 р. № 889
  Київ
  Про внесення змін до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку із роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 414 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 58, ст. 1957), такі зміни:

  у пункті 1 слова “інших органів державної влади” замінити словами “інших державних органів”;

  абзац перший пункту 2, абзац другий пункту 6 після слів “(тарифних ставок)” доповнити словами “, заробітної плати (у разі визначення законом її розміру)”.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73