• In English
 • Уряд затвердив зміни до Положення про Національну поліцію в частині повноважень щодо покладених завдань вживати заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі, а також здійснювати розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду.

   Крім того, внесені зміни забезпечать реалізацію права колишніх працівників міліції, які служили в Департаменті Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України та її відповідних державних установах, на гарантовану з боку держави одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 грудня 2018 р. № 1146
  Київ
  Про внесення змін до Положення про Національну поліцію

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 89, ст. 2971; 2017 р., № 59, ст. 1789), такі зміни:

  у пункті 4:  

  підпункт 141 після слів “виконавчому провадженні” доповнити словами “, здійснює розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду”;

  підпункт 23 викласти в такій редакції:

  “23) вживає заходів для запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі;”;

  підпункт 9 пункту 5 після слова “поліцейського” доповнити словами “або колишнього працівника міліції”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29