• In English
 • Державна політика у сфері нормування у будівництві, згідно зі статтею 4 Закону України “Про будівельні норми” (далі — Закон), базується, зокрема, на принципах відповідності будівельних норм сучасним досягненням науки і техніки; відповідності будівельних норм вимогам законодавства, міжнародних норм та правил.

  Відповідно до статті 5 Закону до суб’єктів нормування у будівництві належать — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, та міністерства, до повноважень яких належать питання з нормування у будівництві.

  Перелік центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 року № 197. Водночас з моменту набрання чинності зазначеної постанови було проведено низку заходів з реорганізації міністерств, які включено до вказаного переліку.

  Постановою Уряду передбачено внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 03 квітня 2019 р. № 290
  Київ
  Про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві

  Кабінет Міністрів України постановляє: 

  Внести до переліку центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 197 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 14, ст. 676; 2012 р., № 3, ст. 85; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2018 р., № 27, ст. 976), зміни, що додаються. 

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21