• In English
 • Уряд привів у відповідність до законодавства ряд нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України з питань контролю за використанням та охороною земель. 

  Зокрема, до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" та "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 06 грудня 2017 р. № 949
  Київ
  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

   
   
  Прем’єр-міністр України
   

   

  В. ГРОЙСМАН

   
   
  Інд. 75
   
   
   
   


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 грудня 2017 р. № 949


  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. В абзаці другому пункту 5 Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 318; Офіційний вісник України, 2012 р., № 22, ст. 834, № 81, ст. 3283; 2013 р., № 82, ст. 3041), слово “Держземагентства” замінити словом “Держгеокадастру”.

  2. У Порядку визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279 “Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 40; 2004 р., № 15, ст. 1048; 2010 р., № 55, ст. 1867; 2011 р., № 85, ст. 3102; 2016 р., № 61, ст. 2078):

  1) абзац перший пункту 1 після слів “багаторічних насаджень” доповнити словом “, перелогів”;

  2) у пункті 2 слова “лісових угідь” і “лісогосподарських угідь” замінити словами “лісових земель і чагарників”;

  3) у пункті 3:

  абзац четвертий викласти у такій редакції:

  “Для визначення показника зниження продуктивності сільськогосподарських угідь використовуються дані агрохімічної паспортизації земельних ділянок, а для лісових земель і чагарників — дані лісотаксації.”;

  абзац п’ятий виключити;

  4) в абзаці першому пункту 4 слова “сільськогосподарських і лісових угідь”, “угідь” замінити відповідно словами “сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників”, “земельних ділянок”;

  5) у таблиці до Порядку:

  у назві слова “лісових угідь” замінити словами “лісових земель і чагарників”;

  назву графи “Група лісів” викласти в такій редакції:

  “Категорія лісів”;

  у тексті цифри “I” і “II” замінити відповідно цифрами “1—3” і “4”.

  3. В абзаці другому пункту 12 Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і

  комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 642 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 15, ст. 625; 2004 р., № 19, ст. 1322; 2011 р., № 79, ст. 2909), слово “Держземагентства” замінити словом “Держгеокадастру”.

  4. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 87 “Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 5, ст. 188; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2009 р., № 69, ст. 2384; 2012 р., № 22, ст. 834):

  1) у пункті 3 постанови слова “Державному агентству земельних ресурсів” замінити словами “Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру”;

  2) в абзаці сьомому пункту 6 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “Держземагентством” замінити словом “Держгеокадастром”.

  5. В абзаці другому пункту 6 Порядку проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України і тексті заходів з реалізації Генеральної схеми планування території України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1291 “Про забезпечення реалізації Закону України “Про Генеральну схему планування території України” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1695; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово “Держземагентство” у всіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку.

  6. У Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 848 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1885; 2012 р., № 1, ст. 21; 2013 р., № 53, ст. 1934):

  1) у пункті 5 слова “територіальними органами земельних ресурсів” замінити словами “територіальними органами Держгеокадастру”;

  2) у пункті 7 слова “територіальним органам земельних ресурсів” замінити словами “територіальним органам Держгеокадастру”;

  3) у пункті 9 слова “територіальними органами земельних ресурсів” замінити словами “територіальними органами Держгеокадастру”;

  4) в абзаці другому пункту 10 слово “Держземагентству” замінити словом “Держгеокадастру”.

  7. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793):

  позицію

  “Держземагентство

  1

  150”

  замінити такою позицією:

  “Держгеокадастр

  1

  150”.

  8. Абзаци другий — четвертий пункту 6 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1207 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 1, ст. 16; 2014 р., № 77, ст. 2193; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2016 р., № 99, ст. 3212), викласти в такій редакції:

  “для суб’єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику, — не частіше одного разу на два роки;

  для суб’єктів господарювання, що віднесені до середнього ступеня ризику, — не частіше одного разу на три роки;

  для суб’єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику, — не частіше одного разу на п’ять років.”

  9. Абзаци другий — четвертий пункту 6 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 976 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 6, ст. 162; 2015 р., № 46, ст. 1472), викласти в такій редакції:

  “для суб’єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику, — не частіше одного разу на два роки;

  для суб’єктів господарювання, що віднесені до середнього ступеня ризику, — не частіше одного разу на три роки;

  для суб’єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику, — не частіше одного разу на п’ять років.”.

  ______________________